Mujić Fikret

Stalni sudski tumač za njemački jezik

Usluge prijevoda s njemačkog na bosanski jezik i sa bosanskg na njemački jezik i to:

  • LIČNIH DOKUMENATA (rodnog, vjenčanog, smrtnog lista, uvjerenje o mjestu boravka, vozačke dozvole, uvjerenje o nekažnjavanju, diplome, prepisi ocjena, nastavni plan i dr. )
  • PRAVNA DOKUMENTA (registracija firmi, rješenja, odluke, izvodi iz sudskog registra društva, presude, i r.)
  •  USMENI PRIJEVODI (usmeno prevođenje tijekom sastanka, prezentacija i sl.)
  • LEKTURA (lektura raznih tekstova na njemačkom jeziku. Lektura podrazumjeva jezičko i stilsko ispravljanje, te uređenje teksta. Postupak se odnosi na ispravljanje gramatičkih grešaka.)

  • OSTALI DOKUMENTI PO ŽELJI

Kontakt:

Lokacija: